Doelen

Het 3 Questions Model voor het ontwikkelen van sociale ondernemers (T3QM) is een innovatieve methodologie die al heeft bewezen banen te creëren en sociale ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen (zowel zachte als harde vaardigheden). Iedereen zou een bedrijf moeten kunnen starten. Echter worden veel ambitieuze ondernemers tegen gehouden door de complexe, tijdrovende processen die doorlopen moeten worden om een bedrijf te starten. T3QM is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kansen van sociaal ondernemerschap voor iedereen bereikbaar zijn. Om dit te realiseren, maakt T3QM gebruik van praktisch materiaal waarbij verkopen en inkomen prioriteit nummer 1 hebben.

T3QM project:

  1. Vergroot de capaciteit van docenten in het volwassenenonderwijs om hun studenten ondernemende vaardigheden aan te leren;
  2. Verplaatst een manier van baancreatie naar nieuwe socio-culturele omgevingen en landen;
  3. Vergroot de ondernemende vaardigheden van studenten in het volwassenenonderwijs en stelt ze in staat om hun eigen banen te creëren.

Doelgroep

T3QM is gericht op docenten en studenten in volwassenenonderwijs, organisaties betrokken bij sociaal ondernemerschap, maar richt zich ook op consultants, onderwijscentra, ambitieuze ondernemers, beleidsmakers en overheidsinstellingen op regionaal en nationaal niveau.

Enerzijds worden de docenten in het volwassenenonderwijs betrokken bij de creatie van een nieuwe, op maat gemaakte methode om ondernemerschapskwaliteiten te ontwikkelen. Ze zullen toegang hebben tot online materialen en online adviseurs, wanneer ze extra ondersteuning nodig hebben na afloop van het project.

Anderzijds, zullen de docenten een nieuwe aanpak leren waarbij input uit ondernemerschap en onderwijs worden gecombineerd, en waarbij individuen uit perifere en achtergestelde gemeenschappen ondersteund worden bij het ontwikkelen van de belangrijkste competenties voor ondernemerschap. Ze leren hoe ze op maat gemaakte ondersteuning, begeleiding en motivatie kunnen bieden aan groeiende ondernemers.

Resultaten

T3QM project zal de volgende tools en materialen ontwikkelen:

Dit onderzoek laat de huidige situatie zien van bedrijfs- en leiderschap coaching voor volwassenen in de EU. Een behoefteanalyse wordt in elk partnerland uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van het huidige aanbod volwassenenonderwijs op het gebied van ondernemerschap en het coachen van een sociale onderneming.

Het curriculum en de tools voor docenten in volwassenenonderwijs hebben als doel om sociale ondernemingen te ontwikkelen in hun gemeenschap. Het curriculum en de verzameling tools, beschikbaar in 6 talen, stellen de docenten en onderwijsinstellingen in staat om lokale volwassenen te ondersteunen bij het groeien van hun bedrijf en bij het meer ondernemend worden.

Deze tools zorgen dat de sociale impact van het project wordt vergroot door de betrouwbaarheid, overdraagbaarheid en gemak om te gebruiken.

In de pilot test worden de resultaten praktisch getest in nieuwe sociaaleconomische, culturele en geografische regio’s. De deelnemende partners testen de implementatie van de materialen die ontwikkeld zijn gedurende het project. De doelgroep wordt vertegenwoordigd door 15 docenten per partnerland uit perifere gemeenschappen. Het doel is om hun ondernemerschapskwaliteiten te vergroten door gebruik van de 3QM methodologie.

Een online platform en diverse online tools worden tijdens het project ontwikkeld. De materialen zullen in 5 talen beschikbaar zijn en zullen gratis te downloaden zijn op de 3QM website.