Tikslai

Trijų klausimų modelis (T3QM), skirtas socialiniams startuoliams, yra novatoriškas metodas, prisidedantis prie darbo vietų kūrimo bei socialinių verslumo įgūdžių ugdymo (tiek bendrinių, tiek specializuotų). Manome, jog galimybę pradėti verslą turėtų rasti kiekvienas norintis. Visgi daugelį motyvuotų startuolių stabdo sudėtingi, tačiau verslui pradėti reikalingi, žingsniai. T3QM siekia tai pakeisti ir užtikrinti, kad socialinio verslo galimybės būtų prieinamos kiekvienam. Šiam tikslui pasiekti, T3QM naudoja praktinius įrankius įgalinančius sėkmingai parduoti ir generuoti pajamas.

T3QM projektas:

  1. sustiprins mentorių gebėjimus ugdyti startuolių verslumo įgūdžius;
  2. pritaikys darbo vietų kūrimo metodiką naujoms sociokultūrinėms aplinkoms ir kalbų kontekstams;
  3. stiprins startuolių gebėjimus ir sudarys jiems sąlygas kurti savo darbo vietas.

Tikslinės grupės

Nors T3QM modelis yra skirtas startuoliams, jų mentoriams bei socialinio verslo organizacijoms, jis taip pat orientuojasi ir į konsultacines agentūras, švietimo centrus, motyvuotus startuolius, sprendimų priėmėjus vietos, regioniniu bei nacionaliniu lygiu.

Socialinio verslo startuoliai dalyvaus kuriant naują, itin individualizuotą verslumo gebėjimų ugdymo programą. Jo dėka, startuoliai turės prieigą prie elektroninių išteklių ir e-konsultantų, į kuriuos galės kreiptis papildomos pagalbos net ir pasibaigus projekto gyvavimo laikotarpiui.

Kalbant apie startuolių mentorius, šie išmoks naujų būdų, padėsiančių suderinti verslumą ir mokymąsi, taip pat plėtoti pagrindines verslumo kompetencijas tarp asmenų, kilusių iš periferinių bendruomenių ar pažeidžiamų grupių. Taip pat gaus įrankių praturtinančių startuolių motyvaciją bei jiems teikiamą individualizuotą pagalbą.

Rezultatai

T3QM projektas sukurs šiuos įrankius ir priemones:

 

Šis tyrimas pristato dabartinę įmonių ir lyderių koučingo, skirtų suaugusiems, situaciją visoje Europoje. Kiekvienoje šalyje – partnerėje atliekamas poreikių analizės tyrimas, siekiant suvokti suaugusiųjų švietimo aplinką, apimančią verslumą ir socialinių startuolių koučingą.

Ši programa bei įrankiai, skirti startuoliams, padeda vystyti tvarius socialinius verslus savose bendruomenėse. Visi įrankiai pateikiami net 6-iomis kalbomis ir leidžia mentoriams bei švietimo organizacijoms padėti vietiniams startuoliams augti ir tapti verslesniems, sėkimingiems bei tvariems.

Dėl itin paprasto naudojimo, patikimumo ir pritaikymo, šios priemonės leidžia sustiprinti socialinį projekto poveikį. Taip pat, toks tvirtas produktų „bankas“ gali sukurti vertę startuoliams visose Europos regioninėse ekonomikose.

Pilotinis etapas yra susijęs su praktiniu produktų testavimu naujose socio-ekonominiuose, kultūriniuose ir geografiniuose regionuose – jo metu dalyvaujančios partnerės turi išbandyti projekto gyvavimo metu sukurtų įrankių bei priemonių įgyvendinimą. Tikslinę testavimo grupę atstovauja po 15 individualių startuolių kiekvienoje šalyje-partnerėje, kilusių iš periferinių bendruomenių. Viso šio bandomojo etapo tikslas yra gerinti jų verslumo įgūdžius ir verslo plėtrą, naudojant T3QM metodiką.

Projekto vykdymo eigoje bus sukurta internetinė platforma bei e-įrankiai. Viskas bus pateikta 5 kalbomis ir taps prieinami vartotojams T3QM tinklalapyje.