Το μοντέλο των τριών ερωτήσεων για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρηματιών (T3QM) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και αξιοποίηση του Μοντέλου. Το Τ3QM είναι ένας καινοτόμος τρόπος για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, να προσφέρουν υψηλής ποιότητας καθοδήγηση σε άτομα που ξεκινούν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.

Το μοντέλο T3QM αποτελείται από μια πρωτότυπη, ευέλικτη και συγκεκριμένη προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδιασμού, η οποία έχει τον πυρήνα της, στην υιοθέτηση μιας μεικτής μεθοδολογίας κοινωνικής επιχειρηματικής υποστήριξης, που περιλαμβάνει μικρο-επένδυση, καθοδήγηση, διαδικτυακή βοήθεια και επώαση επιχειρήσεων.

Ο στόχος του έργου είναι να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους εν δυνάμει ενήλικους επιχειρηματίες, να μεταμορφώσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ή τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε αυτοδύναμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των ανέργων και της χαμηλής ειδίκευσης των ενηλίκων.